પોર્ડક્ટ વિગતો

કટીંગનો પ્રકાર રફ અને ચિપ્સ
વજન 90 to 100 kg.
ઊંચાઈ 24" inch
લક્ષણ નાનું ઊર્જા , સારી ગુણવત્તા
લંબાઈ 25" inch
પહોળાઈ 19" inch
ક્ષમતા કલાક દીઠ 6 થી 8 કિલો
મોટર 0.5 એચપી સિંગલ ફેઝ 1440 આરપીએમ
પાવર વપરાશ 4 કલાક દીઠ 1 એકમ
બ્લેડ 1 બ્લેડ, નટ, વોશર, સ્ટડ, બોલ્ટ અને ટૂલ કીટ
એસેસરીઝ 1 બ્લેડ, નટ, વોશર, સ્ટડ, બોલ્ટ અને ટૂલ કીટ
દર 38000 + 18% જીએસટી = 44840 / -